İdari Yargı Kursları

Şimdi Kayıt Ol

İdari Yargı Ders Saatlerimiz

SINAV İÇERİĞİ HAKKINDA

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev alacak İdari Yargı Hakimliği adaylarını belirlemek üzere yapılan sınavdır. Bu sınava; Hukuk Fakültesi mezunları (yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı ile verenler dahil) ile, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini (%20) geçmemek üzere ihtiyaç halinde hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdarî Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilir.

İdari Yargı Hakimliği sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınav ÖSYM tarafından test usulüyle yapılır. Sınavda adaylara, 30 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 70 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanmaktadır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ceza Hukuku, , İdari Yargılama Usulü ve İdare Hukuku, Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Maliye-Ekonomi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır.

Genel Yetenek Genel Kültür testi 20 tam puan üzerinden, Alan Bilgisi Testi 80 tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan sözlü sınava, yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanmakta ve alınacak kontenjan sayısının 3 katı kadar aday çağrılmaktadır.

Adaylarda sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranmaktadır.

PROGRAMIMIZ HAKKINDA

Bursa Pegem olarak tam 4 dönemdir hakimlik kursu düzenlemekteyiz, bu kapsamda alanında uzman AKADEMİSYEN öğretmen kadromuzla toplam 390 saatlik ders programımız mevcuttur. Haftalık ders programımız ise haftalık toplam 30 saat üzerinde planlanmaktadır.

DERS SAATLERİ VE GÜNLERİ
           CUMA                        18:00 - 22: 00
      CUMARTESİ            09:00 - 19:00
           PAZAR           09:00 - 19:00

 

YAYINLARIMIZ

Alanında uzman akademisyen öğreticilerle devam eden programızda, her bir hoca kendi güncel son kanunsal değişikliklerin gözden geçirilmiş olduğu notları öğrencilerine aktarmaktadır, bunun yanında ayrıca Radikal Akademi tarafında hazırlanan Karine Çözümlü Soru Bankası setide yine öğrencilerimize sunmaktayız.

Ayrıca Adli - İdari yargıda yine öğrencilerimize 10 Adet deneme sunulmaktadır. Radikal Akademi tarafından sağlanan denemelerimiz alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlanmakta olup son güncel değişiklikleride içermektedir.

 

 

 

 • 10 Saat
 • 30 Saat
 • 30 Saat
 • 30 Saat
 • 25 Saat
 • 55 Saat
 • 30 Saat
 • 75 Saat
 • 35 Saat
 • 30 Saat
 • 20 Saat
 • 20 Saat
 • 390 Saat